✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
Dlaczego rury bezhalogenowe?
 
Materiał bezhalogenowy HFT


Zalety

Co to jest materiał bezhalogenowy HFT?

H – Halogenfree - bezhalogenowy
F – Flame retardant - niepodtrzymujący płomienia, samogasnący
T – Temperature resistant - odporny na temperaturę

 

 

HFT® jest zarejestrowanym znakiem towarowym i odnosi się do systemów instalacyjnych z ulepszonymi właściwościami w porównaniu do systemów zwykłych. Bezhalogenowe tworzywa sztuczne zastosowane w produkcji nie zawierają substancji trujących ani korozyjnych i tym samym spełniają podwyższone wymogi bezpieczeństwa. Nabycie i przetwarzanie nowoczesnych surowców należy do kluczowych kompetencji naszych ekspertów.

73% najczęstszych przyczyn obrażeń i śmierci w przypadku pożarów nie stanowią – jak sądzi większość- poparzenia, lecz zatrucie gazami. Oparzenia stanowią natomiast tylko 5 procent. Ogień w zamkniętym pomieszczeniu jest dla wielu ludzi wyobrażeniem budzącym strach – i słusznie. Pożar w budynku można podzielić na różne fazy. Początek pożaru i tym samym jego rozwój zależy od wielkości ogniska i od właściwości materiałów dotkniętych bezpośrednio płomieniem. Pożar w fazie rozwoju przybiera na wielkości, a przedmioty w bezpośredniej bliskości pierwotnego źródła pożaru zajmują się ogniem. Dotyczy to również okładzin ściennych, sufitów oraz wykładzin podłogowych. W tej fazie rozpoczyna się powstawanie gazów. Zbierają się one z reguły pod sufitem, ogrzewają się tutaj dalej, ale na skutek silnych ruchów powietrza, np. przeciąg, mogą się bardzo szybko rozprzestrzenić w całym pomieszczeniu.
 

Bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia

Bezpieczeństwo ludzi i cennych przedmiotów w czasie pożaru zależy od wielu czynników, które muszą być uwzględnione już w fazie projektowania budynku. Instalacje elektryczne są w tym przypadku najważniejsze. Jeżeli doszło do pożaru, to właśnie kable, rury elektroinstalacyjne i kanały kablowe z tworzyw sztucznych stanowią zagrożenie dla ludzi, przedmiotów i budynku zajętego pożarem. Halogenowe tworzywa sztuczne, jak PCV, tworzą gazy korozyjne, które w kontakcie z wilgocią lub wodą gaśniczą tworzą kwas solny i atakują strukturę budynku. Najbardziej niebezpieczną fazą w przebiegu pożaru jest pierwsze pięć minut. Jeżeli pali się zwykłe tworzywo halogenowe, to ilość gazów już po tym czasie jest 15 razy większa niż w przypadku spalania tworzywa bezhalogenowego. Mniejsza ilość gazów spalinowych dzięki zastosowaniu tworzywa bezhalogenowego HFT przedłuża tym samym okres czasu konieczny na podjęcie działań ratunkowych.
 

Ochrona budynku

Na skutek reakcji halogenków i wilgoci powstają gazy zawierające kwasy, mogące w bardzo krótkim czasie tak uszkodzić strukturę budynku, że pomimo pozornie niewielkich uszkodzeń zewnętrznych, konieczne będzie jego zburzenie. Również tego skutku pożaru można uniknąć, stosując produkty z materiałów bezhalogenowych HFT.
 

Ochrona systemu

Dla wielu przedsiębiorstw jedną z największych wartości stanowią dane zapisane w pamięci komputerów. Ich utraty nie da się niczym zrekompensować. Takie ryzyko pojawia się w czasie spalania materiałów instalacyjnych zawierających halogen, na skutek silnie korozyjnego działania gazów powstających w procesie palenia. W przypadku materiałów bezhalogenowych HFT, ryzyko to jest zminimalizowane do zera.
 

ISTOTNA UWAGA!

Instalujesz kable bezhalogenowe, to osłony typu rury i kształtki również muszą być BEZHALOGENOWE! 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.