✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
ATA - ÚČTOVNÁ A DAŇOVÁ AGENDA
Pokladne, cestovné príkazy
Pokladničné knihy pre ľubovolný počet mien, účtovanie nákupov v hotovosti, spracovanie cestovných príkazov.

Evidencia majetku
Evidencia krátkodobého majetku, evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (zaraďovacie protokoly, inventárne karty, odpisový plán).

Účtovníctvo
Správa číselníkov pre preddefinované účtovné operácie, interné doklady, účtovný denník, účtovné výkazy, účtovné závierka a nové účtovné obdobie.

Banka
Spracovanie príkazov na úhradu záväzkov, spracovanie bankových výpisov.

Dane
Spracovanie DPH vrátane daňového priznania, dane z nehnuteľností a motorových vozidiel, dane z príjmu právnických osob.
 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.