✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
OAA - ORGANIZAČNÉ A ADMINISTRATÍVNE AGENDY
V tomto podsystéme sú spracovávané všetky dôležité administratívno-organizačné doklady a agenda systemizácie a organizačnej štruktúry s väzbou na personalistiku. V príslušných moduloch sú k dispozícii funkcie na založenie a aktualizáciu základných údajov v evidenčných kartách, resp. v číselníkoch, funkcie na založenie, aktualizáciu a realizáciu dokladov a funkcie na generovanie výstupných informácií formou tlačových zostáv číselníkov, zostáv dokladov a zostáv vytvorených kombináciou rôznych výberových podmienok.

Funkcie modulov:

Administratíva
Evidencia došlej, odoslanej, internej a elektronickej pošty, evidencia úloh, zmlúv, zápisníc, záznamov telefonických odkazov a výsledkov obchodných jednaní.

Organizácia riadenia
Evidencia riadiacich noriem (príkazy riaditeľa, metodické pokyny) a organizačných noriem (organizačný poriadok, podpisový poriadok, pracovný poriadok atď.).

Systemizácia
Organizačná štruktúra, systemizácia funkčných miest, pracovná systemizácia, evidencia pracovísk.
 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.