✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
MRP - PLÁNOVANIE MATERIÁLNYCH POŽIADAVIEK
Projektové riadenie
Nástroje na koordináciu ľudských zdrojov, materiálu, finančných zdrojov a časových plánov tak, aby daný projekt bol dokončený v plánovanom termíne a pri plánovaných nákladoch.

Plánovanie výroby
Riadenie výroby na základe požiadaviek zákazníkov, stavu materiálu na sklade a potvrdených dodacích termínov od dodávateľov.

Manažment zákaziek
Vyhodnotenie objednávok od zákazníka vo vzťahu k stavu zásob na sklade, množstva objednaných zásob u dodávateľa a množstva v rozpracovanosti. V module sú aj nástroje na sledovanie požadovaných a potvrdzovaných termínov dodávok. Generovanie plánu dodávok vrátane dodávok služieb.

Manažment zásob
Vyhodnotenie stavu zásob vo vzťahu k objednanému množstvu od zákazníka, objednanému množstvu u dodávateľa a množstvu v rozpracovanosti. Do úvahy sú brané obraty výdaja a príjmu s porovnateľným obdobím v minulosti a plány obratu pohybu zásob na základe predpovedí obchodného útvaru. Modul obsahuje nástroje na spracovanie príjmu a výdaja zásob, sledovanie pohybu tovaru podľa výrobných čísiel, sledovanie pohybu vratných obalov a analýzy podľa mnohých ďalších ukazovateľov.

Logistika
Manažment dodávok od dodávateľa a smerom k zákazníkovi, manažment zásob v sklade, operácie naskladnenia a vyskladnenia zásob.
 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.