✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
DÁTOVE SIETE
Dátové siete predstavujú v súčasnej dobe najrozšírenejšie komunikačné prostredie pre prenos dát, hlasu, obrazu a rapídne narastá aj podiel dátových sietí na prenose informácií v systémoch TZB. Ako narastá význam dátových sietí, tak narastajú aj nároky na kvalitu a spoľahlivosť komunikačných systémov ako prostriedkov, zodpovedných za prenos informácií. Preto naša spoločnosť kladie veľký dôraz na kvalitu a značky dodávaných produktov a na celý proces projektovania a realizácie dátových sietí. Od roku 1990 má skúsenosti a referencie z nasledovných oblastí:

Dodávané produkty:

- štruktúrované kabelážne systémy,
- optické trasy,
- bezdrôtové siete,
- systémy pre káblový manažment.

Technológie:
 • metalické: kategórie 5e, 6, 6a, 7, dodávky aktívnych a pasívnych prvkov, rozvádzačov, meranie a certifikácia sietí,
 • optické: komplexné služby od návrhu, dodávky materiálu, pokládky a zafukovanie, zváranie a meranie. Dodávame singlemódové aj multimódové vlákna,
 • bezdrôtové: máme dostatok skúseností a referencií s prenosom konvergovaných dát (hlas, obraz, dáta) po nami dodanej a navrhnutej wireless infraštruktúre – bezdrôtové spoje v nelicencovanom 5 GHz pásme ale aj v licencovaných profesionálnych spojoch.
Segment:
 • polyfunkčné objekty: bytové komplexy, obchodné a administratívne komplexy, multifunkčné centrá,
 • priemyselné areály: výrobné haly a dátové spoje vo vnútri rozsiahlych priemyselných areálov,
 • metropolitné siete: návrh, topológia, samostatná pokládka/pripokládka, vzdušné závesné programy, aktívne prvky, serverovne, pomocné agregáty.
Služby:
 • štúdia: voľba a optimalizácia infraštruktúry, dimenzovanie pasívnych a aktívnych prvkov vzhľadom na predpokladané požadované šírky pásma, porovnanie cenových relácií,
 • projekt: projekty na stavebné povolenie, realizačné projekty vrátane položkovitého výkazu výmeru prác a materiálu, projekty skutkového vyhotovenia,
 • realizácia: inštalácia káblových rozvodov, konfigurácia aktívnych prvkov sietí,
 • merania, revízie a certifikácia: vyhotovujeme záverečné merania a atesty pre optické a metalické siete nielen pre naše dodávky ale aj pre iné firmy, ktoré robili len samotnú montáž. Na našich certifikovaných meracích prístrojoch vyhotovujeme aj nezávislé merania v prípade dodávateľsko-odberateľských sporoch a dokazovaniach,
 • servis: poskytovanie záručného a pozáručného servisu. 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.