✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
NAPÁJANIE
Problematike napájania dátových centier je celosvetovo venovaná veľká pozornosť a iba námatkovo je možné uviesť výsledky nasledujúcich výskumov alebo štatistík:
  • dátové centrum spotrebuje cca 40x viac energie/m2, ako ktorákoľvek iná bežná budova
  • spoločnosti potrebujú k spracovaniu informácií stále väčší výpočtový výkon a od roku 2000 sa cca za 10 rokov zväčšila u dátových centier spotreba energie, vztiahnutá na jednotkovú cenu IT hardware, zväčšila zhruba 10 násobne v dôsledku nárastu výpočtového výkonu
  • súčasný IT hardware vyžaduje stále väčšiu kapacitu UPS, generátorov, klimatizácií a elektrorozvodnej napájacej siete
  • náklady na energie pre dátové centra vrátane chladenia sú podľa expertov vyššie ako náklady na obstaranie vlastných IT zariadení
Elektroinštalácia v dátovom centre
Je zrejmé, že dátové centrum je špecifický objekt, pre ktorý je nutné riešiť napájanie zariadení bez výpadku napájania, ale je nutné riešiť celú elektrorozvodnú sústavu z pohľadu možného nárastu požiadaviek na kapacity v dôsledku obnovy technického parku dátového centra v budúcnosti.
Súčasťou elektroinštalácie v dátových centrách, ktorú treba riešiť komplexne v súlade s požiadavkami zákazníka, odporučeniami a platnou legislatívou (napr. TIER a TIA-942), sú najmä trafostanice, kapacita a smery prívodov napájania, hlavné a podružné rozvádzače, záložné zdroje UPS, motorgenerátory (dieselagregáty s naftovým hospodárstvom), napájanie jednotlivých dátových rozvádzačov, ich vlastné napájacie lišty, osvetlenie a ostatné spotrebiče.
Pre samotné rozvody v priestoroch dátového centra je potrebné požívať systémy káblového manažmentu (fixné káblové žľaby alebo flexibilnejšie nadrozvádzačové pripojovacie systémy). Napájanie vnútri dátových rozvádzačov je riešené pomocou distribučných jednotiek - PDU. Tieto jednotky podľa výbavy umožňujú monitorovať, prípadne prepínať jednotlivé napájacie pozície.
Pre zabezpečenie neprerušenej dodávky elektrickej energie z distribučnej siete sa používajú:
  • UPS (neprerušiteľný alebo záložný zdroj napájania, batérie), pri výpadku vstupného napájania dodáva energiu určitú dobu, definovanú kapacitou batérií
  • motorgenerátor, ktorý dodáva energiu pri dlhodobom výpadku, pričom systém UPS sa využíva na prekrytie doby nábehu motorgenerátora. Veľmi častou alternatívou k UPS sú zotrvačníkové generátory a ako náhrada dieselagregátu sa používajú kogeneračné jednotky
Riešenia od IES
Naša spoločnosť má oprávnenie na projektovanie elektrických zariadení do 1000 V a realizáciu elektroinštalácií v potrebnom rozsahu. Spolupráca s renomovanými výrobcami v oblasti záložných zdrojov, klimatizácií pre dátové centrá, vzduchotechnických zariadení dáva zákazníkovi záruku riešenia jeho problémov a vybudovanie dátového centra na vysokej technickej a technologickej úrovni. 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.