✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
IP TELEFÓNIA
IP telefónia je synonymum pre technológiu VoIP (Voice over Internet Protokol), kedy digitalizovaný hlas je prenášaný v tele paketov UDT/TCP/IP prostredníctvom počítačovej siete alebo obdobného média, prístupného pre protokol IP. Technický a technologický vývoj vo svete jednoznačne smeruje k digitalizácii a k "internetizácii". Z tohoto pohľadu sme sa rozhodli do systému IBC zabudovať model IP telefónie.

Bloková schéma IP telefónie
IP telefónia je ako integrovaná súčasť IBC systému technicky riešená nasledovne:
 • IP telefóny sú v budove pripájané k dátovej sieti ako každé iné zariadenie s IP adresou,
 • ako telefónna ústredňa je preferovaná softwarová ústredňa ASTERISK, ktorá je inštalovaná na serveri.
 • pripojenie do internetu je štandardná operácia, ktorú má každý klient riešenú aj z iných dôvodov.
VoIP zariadenia
Telefóne aparáty dodávame podľa výberu zákazníka – od rozsiahlych systémových aparátov pre spojovateľky, manažérskych aparátov, cez štandardné stolové až po rôzne DECT, USB a iné telefóny, ATA adaptéry na pripojenie analógových telefónov a faxov. VoIP telefónna ústredňa na platforme Asterisk v závislosti od výkonného servera, na ktorom je nainštalovaná, môže mať rádovo až 1000 vnútorných klapiek a rádovo 100 vonkajších rozhraní. Má celý rad vlastností štandardných telefónnych ústrední (napr. príjem a pozdržanie hovorov, presmerovanie hovorov, konferenčné hovory, záznamník, fax-to-mail, vzdialené hovory zdarma, a mnoho ďalších).

Výhody VoIP telefónie
 • Pri "virtuálnej“ telefónnej ústredni v prípade dodávky aj viacerých komunikačných systémov nie je potrebný žiadny hardware.
 • Zmena konfigurácie systému (počet klapiek atď.) prebieha na softwarovej úrovni a rozširovanie je v podstate bez limitov.
 • Nižšie jednorázové ako aj prevádzkové náklady (nie je potreba nákupu hardware, menšie nároky na serverovňu a rack, nižšia spotreba elektrickej energie pri prevádzke atď.).
Výhody IBC VoIP telefónie
 • V prípade komplexnej dodávky šetríte investičné náklady na jednotnej komunikačnej infraštruktúre, ktorú okrem hlasových služieb zdieľajú aj dátové služby, kamerové systémy, systémy MaR, EZS, prístupové systémy, dochádzkové systémy.
 • Riešenie IBC má jednoznačnú technologickú výhodu, pretože vývoj sa uberá smerom k internetizácii a preto IBC systém riešenie nebude.
Naše riešenie je kompatibilné so všetkými štandardmi na trhu:
 • siete PSTN - rozhranie ISDN (x BRA, PRA).
 • VoIP siete - komunikácia na SIP a IAX protokole so vzdialenými gateway.
Doplnkové služby
 • Optimalizácia šírky pásma (prenájom konektivity do objektu vzhľadom na predpokladaný počet minút).
 • Plne konvergované riešenie pre objekt (pomocou QoS nastavenie priorít pre prenos hlasu, dát, obrazu a iných aplikácií) po jednom zdieľanom pripojení – prevádzkovo neporovnateľne nižšie mesačné náklady ako v prípade samostatných okruhov pre telefonovanie, internet, data VPN.
 • Produktová podpora (v prípade záujmu poskytovať služby nájomcom objektu vieme poskytnúť komplexnú produktovú podporu hlasových služieb).
 • Ekonomika prevádzky, tvorba cenníkov a zmlúv pre koncových užívateľov, legislatívna podpora, podklady na fakturáciu hovorov.
 • Pravidelné presné rozúčtovanie na mesačnej báze, pridelenie telefónnych čísel, manuály pre užívateľov, tvorba interného číslovacieho plánu.
 • Zabezpečenie smerovania odchádzajúcich hovorov na viacerých operátorov.
 • Pridelenie geografických aj negeografických telefónnych čísiel a dovolateľnosť. 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.