✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
EVAKUAČNÝ ROZHLAS
Význam požiarno-evakuačného rozhlasu
Súčasťou protipožiarnych systémov je aj požiarno-evakuačný rozhlas. Slúži na informovanie užívateľov a návštevníkov objektov o nutnosti opustiť objekt v prípade ohrozenia zdravia a života, ujmy na majetku. Informovanie užívateľov môže vykonať obsluha ohlasovne požiaru alebo sa spustí vnútorný digitálny záznamník v prípade, kedy je požiarno-evakuačný rozhlas prepojený s elektronickou požiarnou signalizáciou. V tomto prípade v prítomnosti požiaru z digitálneho záznamníka sú do reproduktorov prehrávané vopred nahovorené poplachové správy. Okrem evakuácie návštevníkov a personálu v prípade požiaru, havárie a iných živelných pohrôm môže požiarno-evakuačný rozhlas vysielať aj všeobecné informácie a upozornenia pre návštevníkov, informácie pre zamestnancov a interných pracovníkov objektov a vytvorenie hudobnej kulisy.

Inštalácia a projektovanie požiarno-evakuačného rozhlasu
Jeho inštalácia je povinná pokiaľ je predpísaný v zmysle požiarneho projektu vypracovaného požiarnym špecialistom. Samotný projekt požiarneho rozhlasu môže robiť osoba, ktorá má všeobecné oprávnenie na projekciu a súčasne má oprávnenie na projekciu daného systému od konkrétneho výrobcu – podobne je to aj s montážou a revíziou.

Technické riešenie požiarno-evakuačného rozhlasu
Z technického hľadiska je riešený ústredňou, výkonnými zosilňovačmi, vlastnými zdrojmi signálu (mikrofón, tuner, CD prehrávač, ...), reproduktormi a rozvodmi (kabelážou). Rozvody sú zvyčajne 100 V z dôvodu zníženia strát na vedeniach, nakoľko často krát sa ozvučujú rozsiahle priestory (sklady, priestranstvá, administratívne a nákupné komplexy...) a pred samotným reproduktorom je prevodový transformátor. Systém je prepojený s elektronickou požiarnou signalizáciou a v prípade prítomnosti požiaru je aktivovaný vnútorný digitálny záznamník. Kabeláž aj prepojenie s ústredňou EPS musí byť z požiaru odolného kábla v zmysle konkrétneho projektu – to znamená, že systém musí byť funkčný aj v prípade požiaru v objekte po stanovený počet minút (napr. 180). 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.