✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
MERANIE A REGULÁCIA KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ
Riešenia IBC umožňujú aj riadenie klimatizačných zariadení. Jednotlivé klimatizačné zariadenia sa líšia formou výbavy umožňujúcou rôzne formy komunikácie s nadradenými systémami. Najjednoduchší spôsob je formou prídavnej karty do klimatizácie, ktorá poskytuje aspoň základné informácie a možnosti riadenia – zapnutie, vypnutie, informácia o nastavenej teplote a všeobecná informácia o poruche. Riadenie je možné tiež cez sériový protokol (alebo inú formu SW riadenia). Z ostatných subsystémov IBC vieme do riadiaceho panelu vyviesť informácie o požadovanej teplote v miestnosti, prípadne prítomnosť osôb atď. – t.j. napr. spustiť klimatizáciu miestnosti pri príchode osoby do budovy a celý rad ďalších funkcií. Cez jednotný web interface vieme zjednotiť viacero klimatizačných jednotiek do centrálneho ovládania. Vďaka prídavným zariadeniam (SMS brána) je možné riadiť klimatizačné jednotky aj formou SMS správ. Podľa predstáv užívateľa je možné zadefinovať približne 100 SMS správ pre príjem (a taký istý počet pre odosielanie) – celkový počet závisí od dĺžky povelov (počet slov v jednotlivých inštrukciách) – limit je viazaný na celkové riadenie systému IBC. Najjednoduchším a najlacnejším spôsobom podávania informácií o stave klimatizačných zariadení je zasielanie e-mail správ na vopred zadanú adresu o stave týchto jednotiek. Riadiace systémy umožňujú realizovať MaR klimatizačných zariadení nielen podľa štandartných hodnôt ako je teplota v miestnosti aj nastavenie podľa rôznych časových harmonogramov (denný plán, týždenný alebo ročný plán). Webové rozhranie poskytuje vďaka svojej intuitívnosti a modernému dizajnu plný komfort ovládania - obsluha si vyžaduje len krátke zaškolenie. Na nami dodávané technologické zariadenia v oblasti riadenia klimatizačných jednotiek vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle vyhlášky 508/2009 Zb. 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.