✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
MERANIE A REGULÁCIA FYZIKÁLNYCH A CHEMICKÝCH VELIČÍN
Typy meraných veličín
Riešenia IBC je možné nasadiť aj v aplikáciách, kde sú merané rôzne fyzikálne a chemické veličiny. Sem patrí meranie intenzity osvetlenia – svetelné čidlo (veličina lux), meranie vlhkosti, rosného bodu, tlaku, pohybu, zaplavenia, meranie prítomnosti CO2, meranie kvality vzduchu, prítomnosti ozónu, absolútneho aj diferenčného tlaku, rýchlosti prúdenia vzduchu a ďalších.

Technické riešenie merania v systéme IBC
Pre každú veličinu sú špeciálne čidla (niektoré sú aj v kombinovanom vyhotovení, kedy merajú viacero veličín súčasne), ktoré pripájame do vstupno-výstupných obvodov a z týchto sa ďalej prenášajú riadiace signály prostredníctvom PLC automatov na celkovú vizualizáciu – užívateľské rozhranie. 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.