✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY
Úlohou elektronického zabezpečovacieho systému - EZS je poskytovať informácie o pohybe osôb v zabezpečených priestoroch, poskytovať signalizáciu v prípade narušenia a spustiť signalizáciu (alarm – poplach) v prípade takýchto udalostí. Systémy elektronickej zabezpečovacej signalizácie (EZS) tvorí ústredňa, kabeláž, čítacie zariadenia a klávesnice, snímacie prvky, komunikačné a signálne prvky. Ústredňa vyhodnocuje signály z jednotlivých prvkov systému EZS, okrem signalizácie vlastnými prvkami (telefónny komunikátor, siréna, ...) komunikuje aj s ostatnými systémami TZB (osvetlenie, prístupové systémy, ...) v rámci objektu. Prístupové zariadenia – klávesnice a čítačky – slúžia pre identifikáciu oprávnených osôb pre povolenie vstupu a pohybu do objektu, podla prevedenia môžu byť interné alebo externé (do vonkajšieho prostredia). Na EZS ústredne je možné pripojiť aj celý rad snímacích prvkov – medzi najznámejšie patria detektory pohybu (tzv. PIR), snímače rozbitia skla, rôzne priestorové detektory atď.

Technická úroveň EZS
Pre zákazníkov, ktorí vyžadujú certifikované zabezpečovacie ústredne dodávame profesionálne systémy Satel splňujúce aj tie najnáročnejšie kritériá. Sú certifikované aj Národným bezpečnostným úradom.. Je možné ich použiť nielen na samotné zabezpečenie ale aj na systém kontroly vstupu do objektu. Samozrejmosťou je aj diaľková obsluha alebo kontrola cez internet alebo mobilný telefón. Pre jednoduchšie aplikácie (potreba niekoľkých PIR a jednoduchých prístupových zariadení) dodávame zabezpečovací systém na báze PLC automatov.

Dodávané značky a prevedenie
Profesionálne systémy Satel sa vyrábajú v 5-rôznych prevedeniach podľa veľkosti zabezpečeného objektu a možností rozšírenia. Vďaka modularite a vzájomnému prepojeniu je možné zabezpečiť prakticky akýkoľvek veľký objekt. Z pohľadu ochrany sú ústredne chránené tzv. tamper kontaktom, komunikácia po zbernici je šifrovaná a samotné prístupové zariadenia môžu byť aj v prevedení antivandal, čo ich do značnej miery chráni proti fyzickému násilnému poškodeniu, resp. zničeniu.

Rozsah dodávky
Špecifikom systémov EZS je tvorba systému pohybu osôb po objekte, tvorba poplachových skupín, zón, časových harmonogramov pre jednotlivé úseky, oprávnenia a osoby, kombinácie rôznych možností prístupových práv (PIN, magnetická karta, tzv. dallas čip). Pokiaľ investor s tým nemá praktické skúsenosti (napr. sa jedná o novostavbu alebo o novo inštalovaný systém) vieme na základe našich skúseností poskytnúť už v etape prípravy a projekcie návrhy na optimalizáciu implementácie EZS, čím sa ušetrí množstvo problémov pri nábehu systému v reálnej prevádzke. Pre systémy EZS dodávame komplexné služby – od projekcie, samotnej realizácie (kabeláž, oživenie a naprogramovanie systému, revízia v zmysle vyhl. 508/2009 Zb.) až po záručný a pozáručný servis – pravidelné revízie, pridávanie alebo uberanie užívateľov, diaľková správa, upgrade systému. Činnosť Technickej služby vykonávame na základe platnej licencie Policajného zboru SR.

Infračervené závory, funkcionalita a prvky infračervených závor
Vonkajšiu obvodovú, tzv. perimetrickú ochranu areálu pred vstupom do objektu alebo areálu môžu tvoriť aj infračervené závory ako jedna zo súčastí EZS. Veľkou výhodou je hlavne použitie pri rozsiahlych areáloch. Tvoria ju vysielač a prijímač, ktoré vysielajú neviditeľný svetelný lúč (prípadne viacero svetelných paprskov - lúčov) napr. ponad plot a pri prerušení tohto lúču dôjde k poplachu.

Technická úroveň infračervených závor
Vysielač s prijímačom musia byť umiestnené na priamu viditeľnosť, sú umiestnené spravidla na pevne zabudovaných stĺpoch tak, aby svetelné lúče mohli plynule svietiť z jedného bodu do druhého – pri návrhu je preto nutné prihliadať k terénnym nerovnostiam. Výhodou tohto riešenia je porytie väčších vzdialeností a areálov, naopak – jeho nevýhodou je pomerne vysoký počet planých poplachov spôsobených hmlou, padajúcim snehom, pohybom zvierat alebo rastlinami (stromami) v prípade vetra a pod.

Rozsah dodávky
Pre zákazníkov dodávame infračervené závory ako súčasť systému EZS. Súčasťou dodávky je samotný návrh, projekcia a jednotlivé komponenty – vysielacia a prijímacia časť, upevnenie, kabeláž, integrácia do systémy EZS. Samotná plášťová ochrana ako súčasť riešení IBC môže byť napojená na certifikovanú EZS ako aj na EZS na báze PLC automatov. Výhodou je vizualizácia signálu narušenia a lokalizácia miesta poplachu, čo umožní rýchlu lokalizáciu a následný zásah aj pri rozľahlých areáloch. Dodávky poskytujeme v zmysle licencie na činnosť Technickej služby vydanej Policajným zborom Slovenskej republiky.

Parkovacie závory, funkcionalita a prvky parkovacích závor
Parkovacie závory umožňujú prístup automobilov k parkovacím miestam. Samotné parkovacie závory môžu pracovať ako autonómne – sú ovládané magnetickou kartou alebo diaľkovým ovládaním dodávaným k závore) alebo aj ako sieťové (súčasť riešení IBC). V tomto prípade je pohon automatické závory ovládaný priamo IBC.

Technická úroveň parkovacích závor
Závora má vo svojom telese umiestnený motor, pomocnú riadiacu elektroniku a samotné rameno. Rýchlosť pohybu ramena je nastaviteľná, má antinárazové vybavenie. Mechanická závora má rozpätie do 4 alebo do 6 metrov. Rameno závory môže byť namontované nezávisle na pravej alebo ľavej strane. Ľahké vyváženie zabezpečuje lineárne nastavenie pružiny. Pre použitie v prípade výpadku elektrickej energie je aj možnosť použitia záložného zdroja. Koncové spínače počas spomalenia v otváraní alebo zatváraní môžu byť nastavené mechanicky alebo elektronicky. Parkovacie závory ako súčasť systému EZS je možné previazať s ostatnými časťami IBC ako napr. osvetlenie, prístup

Dodávané značky a prevedenie
Dodávame osvedčenú značku talianskeho výrobcu WIL v nerezovom prevedení odolávajúce poveternostným vplyvom. Rameno závory je možné jednoducho skrátiť na požadovanú dĺžku a prispôsobiť sa tak vjazdu. Je vyrobená z galvanizovanej ocele a riadiaca elektronika je veľmi jednoducho implementovateľná do systému IBC. Odblokovací systém sa ovláda kľúčom.

Rozsah dodávky
Súčasťou dodávky je pripojenie na hlavný prípadne podružný elektrický rozvádzač so samostatným istením, teleso závory, závora, kabeláž a prepojenie na IBC. Závora môže byť ovládaná samostatným diaľkovým ovládaním alebo diaľkovým ovládaním z IBC. Súčasťou dodávky je aj majáčik (svetelná signalizácia) upozorňujúci na výjazd vozidiel na komunikáciu. Nakoľko sa jedná o zariadenia NN (nízkeho napätia), na dodávku vypracujeme aj projekt a východiskovú revíziu v zmysle platnej legislatívy.
 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.