✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
PROTIPOŽIARNA OCHRANA
Protipožiarna ochrana v dátových centrách je z hľadiska deštrukčnej činnosti požiaru mimoriadne dôležitá vzhľadom na nutnosť chrániť hodnoty, ktoré sú uložené jednak na dátových nosičoch, ale aj z pohľadu následných škôd, vzniknutých v dôsledku nemožnosti vykonávať riadenie systémov, závislých na zničených informáciach.

Protipožiarnu ochranu je možné zabezpečiť na úrovni:
  • stavebnej dodávky
  • vytvorením požiarnych úsekov s požadovanou požiarnou odolnosťou stavebných konštrukcií (dvere, uzávery, klapky)
  • vytvorením vnútorných sekcií v dátovom centre a s protipožiarnymi deliacimi stenami a dverami
  • inštaláciou zariadení k tomu určených
  • elektronickej požiarnej signalizácie
  • aktívneho systému detekcie požiaru
  • stabilného hasiaceho systému (pre prípad dátového centra je žiaduce použiť systémy, ktoré nespôsobujú koróziu konštrukcií a zariadení v dátovom centre a v prípade ich spustenia nesmú zničiť minimálne nosiče dát)
Dôležitú úlohu pri návrhu a výberu monitorovacieho a riadiaceho systému musí hrať schopnosť systému identifikovať včas vznik požiaru a eliminovať falošné poplachy.

Naša spoločnosť rieši protipožiarnu ochranu na úrovni buď certifikovaných systémov (systémy ESSER, SATEL, ARITECH a LES RACK) s inteligentnou nadstavbou IBC systému alebo čisto na báze prvkov vlastného systému IBC. 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.