✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
METALICKÁ ŠTRKTÚROVANÁ KABELÁŽ
Štruktúrovaná kabeláž alebo štruktúrovaný kabelážny systém je historicky zaužívané označenie pre systémy univerzálnej kabeláže (GENERIC CABLING SYSTEMS). História štruktúrovaných kabelážnych systémov sa začala písať v júni 1991 v USA vydaním prvých noriem pre tieto systémy. V súčasnosti sú komponenty a topológia, resp. požiadavky na inštaláciu, montáž a prevádzku u týchto systémov definované v normách:
 • amerických - EIA/TIA 568A, resp. EIA/TIA 569
 • medzinárodných – ISO IEC IS 11801
 • európskych – EN 50173, resp. EN50174
Vedľa týchto noriem existujú ďalšie normy a odporúčania, ktoré definujú sledované parametre a metódy merania komponentov a dátovej linky pre jednotlivé kategórie kabeláže.

Z noriem a odporúčaní pre univerzálnu kabeláž vyplýva, že (mimo iného):
 • je tvorená súborom metalických a optických prvkov
 • je schopná prenášať ľubovoľné digitálne a analógové signály
 • má definovanú presnú štruktúru (horizontálnu a chrbticovú kabeláž, postavenie rozvodných uzlov v sieti, pracovné prostredie, pracovnú plochu, vstupno/výstupné zariadenia)
 • je definovaná topológia siete a dĺžka vedenia
 • sú definované káble, konektory, patch káble a ostatné komponenty
 • sú definované polomery ohybov káblov, spôsoby ukončenia atď.
Z pohľadu užívateľa, ktorý sleduje predovšetkým pomer cena a výkon kabelážneho systému, je bežnejšie klasifikovanie štruktúrovaných kabelážnych systémov podľa rýchlosti prenosu a šírky prenášaného pásma do základných skupín podľa kategórie:
 • Kategória 3, CATEGORY 3, Cat. 3, CAT3 - je najnižšou používanou kategóriou definovanou na prenos hlasu a dát. Dnes sa už táto kategória využíva len v jestvujúcich rozvodoch pre ISDN linky a pod. V nových budovách sa už prestáva projektovať. Maximálna prenosová rýchlosť, ktorú bolo možné dosiahnuť na kabelážnych systémoch kategórie 3, bola 10 Mb/s (protokol 10Base-T).
 • Kategória 4, CATEGORY 4, Cat. 4, CAT4 - táto kategória sa už takmer nepoužíva. Bola spojovaná predovšetkým so spoločnosťou IBM a jej prvkami pre siete Token Ring. Kategórie 4 bola zastúpená hlavne v USA. V európskych štandardoch nebola nikdy spomenutá.
 • Kategória 5, CATEGORY 5, Cat. 5, CAT5 - táto kategórie bola schválená v roku 1995. Teraz je už nahradená kategóriou 5E (podobne ako v prípade kategórie 3 a 4) a táto kategória sa už vlastne nepoužíva. Maximálna prenosová rýchlosť, ktorú bolo možné dosiahnuť s komponentami kategórie 5 bola 100 Mb/s (tzv. Fast Ethernet, protokol 100Base-T).
 • Kategória 5e, CATEGORY 5e, Cat. 5e, CAT5e – vychádza z kategórie 5 a má aj rovnakú šírku pásma (tj. 100 MHz). Z dôvodov cenovej dostupnosti je v tejto chvíli kategória 5E stále najrozšírenejšia kategória v štruktúrovanej kabeláži. Komponenty kategórie 5E dokáže preniesť aj Gigabit Ethernet - protokol 1000BaseT. Rýchlosť 1 Gb/s (u systému IBDN 1,2 Gb/s) je limitnou rýchlosťou pre všetky komponenty kategórie 5E.
 • Kategória 6, CATEGORY 6, Cat. 6, CAT6 - táto kategória bola schválená v roku 2002. Pracuje so šírkou pásma 250MHz, čo je viac ako dvojnásobná šírka pásma ako kategória 5E. Vyššia kvalita komponentov s väčšou šírkou pásma, zaisťuje vysokú spoľahlivosť prenosu Gigabit Ethernetu (1 Gb/s., súčasne podporuje čiastočne aj protokol 10GBase-T).
 • Kategória 6A, CATEGORY 6A, Cat. 6A, CAT6A – táto kategória vznikla v apríli 2008. Kategória 6A bola vytvorená pre plnohodnotný prenos protokolu 10GBase-T na všetky vzdialenosti (rýchlosť 10 Gb/s), ktoré sú v metalickej kabeláži štandardné. Oproti kategórii 6 pracujú komponenty kategórie 6A s dvojnásobnou šírkou pásma – tj. 500 MHz. Pôvodne sa rátalo s nasadením kategórie 6A predovšetkým v chrbticových rozvodoch (backbone) alebo dátových centrách, veľa výrobcov, napr. Belden IBDN, Brand-Rex, Dätwyler, Solarix, Signamax, ponúkajú svoje 10G riešenie aj pre kabeláže bežných LAN sietí – tj. až k užívateľovi na stôl.
 • Kategória 7, CATEGORY 7, Cat. 7, CAT7 - táto kategórie bola prvýkrát spomenutá už v roku 1997, ale schválenia sa dočkala až v roku 2002, ale iba pre kábel. Pracovná frekvencia kategórie 7 je teraz 600 MHz.
 • Kategoria 7A, CATEGORY 7A, Cat. 7A, CAT7A - súčasná kategória 7 z dôvodu malého odstupu šírky pásma od komponentov kategórie 6A (500 MHz vs. 600 MHz) bude postupne nahradená touto novou kategóriou s dvojnásobnou šírkou pásma – t.j. 1000 MHz..
Všetky spomenuté systémy Brand-Rex, Dätwyler (Doetwyler), Solarix, Signamax, ktoré dodáva naša spoločnosť, majú prevedenie jednotlivých kategórií v netienenej aj v tienenej verzii. Belden IBDN má nižšie kategórie ako je kategória 6A len v netienenej verzii.

Čo ponúka IES?

Poradenstvo
Audit existujúceho stavu kabeláže a analýza požiadaviek pre štruktúrovanú kabeláž.

Návrh riešenia
Návrh riešenia štruktúrovanej kabeláže na základe auditu a analýzy požiadaviek s cieľom optimalizácie ako jednorazových, tak aj prevádzkových nákladov.

Dodávky systémov
V ponuke máme nasledovné systémy: Brand-Rex, Dätwyler (Doetwyler) a IBDN od Beldenu.

Dodávky komponentov
Dodávame všetky komponenty štruktúrovanej kabeláže vyššie uvedených systémov, t.j. dátové (twistované) káble, patch káble, patch panely, zásuvky, keystony, konektory a príslušenstvo v rámci rôznych kategórií, konštrukcií, materiálového prevedenia jadier a plášťov.

Realizácia projektu
Dodávka a profesionálna inštalácia systému vrátane certifikačného merania.

Servis
Záručné a pozáručné servisné služby garantujúce termín nástupu.
 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.