✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
STABILNÉ HASIACE ZARAIDENIA
IBC a SHZ
Stabilné hasiace zariadenia (SHZ) môžeme z pohľadu legislatívneho procesu rozdeliť na dve skupiny – SHZ, ktorých použitie v objektoch a zariadeniach je predpísané v zmysle požiarneho projektu a SHZ, ktorých použitie nie je povinné (užívateľ si ich inštaluje z vlastného rozhodnutia nad legislatívnu povinnosť). Podľa toho riešenia IBC môžu v prvej skupine len pasívne snímať stavy a prenášať ich do komplexného monitoringu objektu, firmy alebo domácnosti a poskytovať tak ucelený obraz o dianí, zariadenia SHZ z druhej skupiny môžeme cez IBC priamo riadiť a spúšťať do činnosti všetky ich systémy. V obidvoch prípadoch je veľkou výhodou IBC nielen informovanie na centrálnom web rozhraní o celkovom dianí v objekte resp. areáli ale aj viaceré formy upozornenia (e-mail, SMS, telefonické upozornenie, svetelná signalizácia atď.). Zodpovedná osoba má tak prehľad o celkovom dianí v objekte, čo reálne neposkytuje žiadne SHZ zariadenie – a pokiaľ má užívateľ záujem o toto, IBC je tou správnou voľbou z pohľadu pomeru funkcionality a ceny.

Technické riešenie
Stabilné hasiace zariadenia podľa hasiacej látky rozlišujeme na vodné, penové, plynové a vodnú hmlu. Princíp technického riešenia je podobný u všetkých. Zdroj hasiacej látky (voda, plyn, pena,) je pripojený na potrubné rozvody a v prípade signalizácie prítomnosti požiaru monitorovacie a riadiace zariadenia cez ventilové stanice (napr. sprinklery) pevne pripojené k stavebnej konštrukcii privádzajú hasiacu látku priamo do miesta požiaru. Hasiaca látka vytláča z miesta požiaru kyslík a súčasne znižuje teplotu – nutné prvky k horeniu. Celý proces spúšťa certifikovaná požiarna signalizácia (pokiaľ je predpísaná v zmysle požiarneho projektu) alebo PLC automat ako súčasť riešení IBC. 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.