✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
OPTICKÉ KABELÁŽE
Dátové centrum musí spĺňať veľmi prísne normy z hľadiska integrity a funkčnosti výpočtovej techniky, ktorá je v ňom umiestnená. Požiadavky na návrhy a konštrukciu dátových centier sú uvedené v medzinárodnej norme TIA-942, v ktorej sú doporučené špecifikácie priestorov (oblastí) a spôsob prepojenia zariadení v jednotlivých priestoroch.

Odporučené typické priestory v dátovom centre - vstupná miestnosť, hlavná distribučná oblasť MDA, horizontálna distribučná oblasť HDA, zóna distribučnej oblasti ZDA a zóna zariadení distribučnej oblasti EDA.

Odporučený spôsob prepojenia zariadení - vychádza z požiadavky zabezpečiť dostatočnú prenosovú rýchlosť v súčasnosti ale i v budúcnosti (horná predstava je na 100 Gb/s). Toto je možné garantovať iba za predpokladu použitia správnej štruktúry kabelážného systému (rozdelenie kabeláže na chrbticovú a horizontálnu kabeláž) a za použitia kvalitných komponentov kabelážného systému s dostatočnou šírkou pásma s garanciou požadovanej prenosovej rýchlosti. Najvhodnejšou z možností, ako zabezpečiť dostatočnú prenosovú rýchlosť v dátových centrách, je použitie metalickej štrukturovanej kabeláže CAT 6A a optických vlákien, ako prenosového média medzi aktívnymi zariadeniami. Optické vlákna sú dnes štandardne pripravené na 10Gb a 100Gb dátové toky. Toto riešenie je garanciou dostatočnej rezervy po celú životnosť káblov na kladené nároky pre dátové toky medzi aktívnymi zariadeniami. Časové a priestorové limity pre inštaláciu kabelážneho systému - z dôvodu hustoty prepojovacích prvkov v dátových rozvádzačoch, jednoduchšej a rýchlejšej inštalácie, obmedzeniu chybovosti pri zváraní v prípade optickej kabeláže, možného dodatočného ,,upgrade“ rozhrania v prípade prechodu na iné typy aktívnych zariadení, prípadne pre rýchlu výmenu poškodeného kábla, je vhodné použiť ako v prípade metalických a optických kabeláží predkonektorované (konfekciované) káble továrensky osadenými konektormi ( riešenia MTP a MPO).
Optické prepojovacie panely sú takisto rýchlo rekonštruovateľné jednoduchou výmenou vhodného čela FO panela s FO adaptérmi a zväzkov optickcýh pigtailov osadených MTP (MPO) konektormi.

Spoločnosť IES ponúka tieto komponenty v riešeniach od výrobcov OPTRONICS, BELDEN/IBDN, Brand-Rex a Dätwyler. 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.