✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
MERANIE A REGULÁCIA VZDUCHOTECHNIKY
V každom interiéri objektu musí byť v rovnováhe jeho temperovanie, vlhkosť a jeho celková mikroklíma. Pre zaistenie čo najdokonalejšieho vetrania v súčinnosti s rekuperáciou, ochladzovaním, vykurovacou sústavou je potrebné zabezpečiť ich vzájomnú koordináciu. V praxi sa bežne stretávame s problémom kedy je jedna časť systému v plnom chode (vykurovanie) a ďalšia časť systému (ochladzovanie) je zároveň v prevádzkovom režime. Užívateľ si pritom často krát ani neuvedomuje že pri takomto nekoordinovanom procese dochádza k vysokým energetickým stratám na prevádzkovaní objektu. V niektorých objektoch (knižnice) je potrebné zároveň zabezpečiť aj zvlhčovanie a odvlhčovanie čerstvého vzduchu.

Technické riešenie MaR vzduchotechniky
Riešenia MaR vzduchotechniky vykonávame v rámci rekonštrukcií a nových investičných akcií, pričom sme schopní riešiť integráciu systému riadenia vetrania s ostatnými technológiami TZB (klimatizácia, chladenie, kúrenie). Integrácia systému riadenia vetrania so systémami MaR tepelných zdrojov zabezpečuje predovšetkým v zimných mesiacoch, kedy je nutné čerstvý vzduch ohrievať, v maximálnej miere využije naakumulovanú energiu z kotlov, alebo v prípade dostatočnej dispozícii solárnych panelov aj energiu zo slnečného žiarenia.
Riešenie pre MaR, ktoré vám ponúkame, je v našom ponímaní časť jedného celého komplexného systému, ktoré dostane zákazník vždy ako jedinečné riešenie.
Komplexné riešenie znamená:
- návrh systému merania parametrov zo vzduchotechnického zariadenia a ostatných technológií TZB,
- návrh akčných členov pre riadenie tokov tepelnej energie a vzduchu,
- elektrické zapojenia a ovládacie členy v rozvádzači MaR.

Manažérske rozhranie
Systém riadenia, ktorý vám ponúkame umožňuje sledovanie celého procesu od prívodu čerstvého vzduchu, cez rekuperáciu, jeho ohrev a ochladzovanie v prehľadnej grafickej schéme. Rovnako sú v prehľadnej grafike zobrazované aj všetky alarmy. Tieto je možné následne preposielať formou emailov, alarmových hovorov, vyskakovacích okien, sirén alebo SMS správ. Okrem aktuálneho zobrazenia meranej veličiny alebo zmeny nastavenia je možná aj ich dlhodobá (SQL databáza) alebo krátkodobá archivácia. Všetky zmeny, ktoré užívateľ uskutočnil sa následne zobrazia v indikátoroch. Tieto sú použité aj na zobrazovanie aktuálnych stavov teplôt. Každú jednotku budete môcť ovládať individuálne s priestorovým regulátorom a súčasne aj s PC cez vzdialený prístup. Zároveň všetky nastavenia, ktoré zrealizujete na príslušnom ovládači, sa okamžite prejavia na PC a naopak. Ovládače, ktoré dodávame, majú štandardne k dispozícii prehľadný displej. V prípade požiadavky je možné použiť aj dotykový panel IPCT.
Systém umožňuje sledovať a riadiť v rovnakej grafickej schéme zároveň klimatizačné jednotky, ktoré pred tým fungovali ako nezávislí systém. Riadiaci algoritmus, ktorý vyvíja naše oddelenie pre MaR vždy individuálne pre každého zákazníka, vám zabezpečí, aby všetky systémy, ktoré sa podieľajú na celkovej vnútornej mikroklíme v objekte, pracovali maximálne efektívne.

Efektívnosť riešenia s použitím IBC systému
Správna regulácia vždy prináša:
- zníženie prevádzkových nákladov a úsporu energie,
- zvýšenie pohodlia a maximálny komfort,
- maximálna kontrola a prehľad,
- kvalitná mikroklíma v priestoroch,
- šetrenie životného prostredia.

Použitie IBC systému však znamená aj:
- šetrenie investícií v budúcnosti vzhľadom na otvorenosť systému,
- manažment systému na vysokej technickej a technologickej úrovni,
- zníženie nákladov na zabezpečenie vzájomnej prepojenosti s inými subsystémami TZB. 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.