✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
PODLAHOVÉ A PODHĽADOVÉ SYSTÉMY
Tam, kde to dovoľuje stavebná výška objektov a zároveň exitujú požiadavky zákazníka na také riešenie, vie naša spoločnosť dodávateľsky zabezpečiť dodávky zdvojených podláh do priestorov dátového centra od úrovne projekcie až po ich realizáciu. Z technického a technologického pohľadu použitie zdvojenej podlahy v dátovom centre má celý rad výhod, napríklad:
 • možnosť zmien vo využívaní priestorov
 • ľahká prístupnosť k inštaláciám, sieťam a pod.
 • jednoduchšia modernizácia technológií
Nami dodávané zdvojené podlahy majú nasledovné charakteristiky:

Panely
Sú štandardne vyrábané v module 600x600 mm (v niektorých prípadoch 600x750 mm alebo 600x1200mm). Všetky typy sa vyznačujú vysokou životnosťou a vynikajúcimi stavebno-fyzikálnymi vlastnosťami. Podlahové diely sa dajú osadiť elektrickými či telefónnymi zásuvkami, koncovými jednotkami pre výpočtovú techniku, vyústeniami pre vzduchotechniku, vetracími mriežkami a pod., ktoré sa pri akejkoľvek vyvolanej zmene dajú osadiť na iné miesto výmenou za štandardné panely. Typy panelov:
 • panel z vysoko hutnej drevotriesky (rozmer panelu 600x600x38,5 mm), lícová strana je z vybraného povrchu (PVC, linoleum, Al fólia..), rubová strana z pozinkovaného plechu 0,5 mm, boky panelov sú kryté páskou z plastickej hmoty
 • anhydridový panel (rozmer panelu 600x600x33 mm), lícová strana je z vybraného povrchu (PVC, linoleum,. ), panel je tvorený profilovanou formou z pozinkovaného plechu
 • minerálny panel (rozmer panelu 600x600x34 mm), lícová strana je z vybraného povrchu (PVC, linoleum,..), boky panelov sú kryté páskou z plastickej hmoty
 • kovový panel (rozmer panelu 600x600x33 mm), panel je antikorózne ošetrený práškovým lakovaním, lícová strana je z vybraného povrchu (PVC, linoleum,...). Perforované panely sa používajú pre všetky podlahy ako vzduchotechnické. Vyrábajú sa s perforáciou 16,2 a 23,7% povrchu panelu, na prianie zákazníka môže byť panel opatrený manuálnou rektifikáciou
 • špeciálne panely pre rozvodne a podobné technologické prevedenia
 • liata dutinová podlaha (rozmer modulu 600x600 mm a sádrových dosiek 600x1200x15-18mm). Podlaha na princípe zálievky tl. 30 - 35 mm z anhydridu tr. AE 20 na fólií odizolovanou subkonštrukciou z oceľových rektifikovateľných stojok
Nosná konštrukcia
Stojky sú spolu s ostatnými subkonštrukciami oceľové s antikoróznou úpravou, dvojdielne s rektifikačnou maticou, umožňujúce výškové nastavenie +/- 10-25 mm (podľa výšky stojky). Horná príruba stojky je opatrená distančnou podložkou so špeciálne vodivou plastickou hmotou, ktorá okrem presného vymedzenia rohového styku dosiek plní aj funkciu absorbéra pre zníženie krokovej hlučnosti. Stojky pre dvojitú podlahu sú konštruované s hornou prírubou, umožňujúcou šrôbovanie rámu. Rastre sa dodávajú v dvoch typoch: na stavebnú výšku dvojitej podlahy od 500 - 600 mm z dôvodu horizontálnej stabilizácie systému, zosilnený typ sa používa pre akúkoľvek výšku dvojitej podlahy v prípade extrémnych požiadaviek na nosnosť.

Vlastnosti zdvojenej podlahy
 • stavebná výška od 80 mm
 • plošná zaťažiteľnosť od 1.500 do 5.000 kg/m2
 • bodová zaťažiteľnosť od 300 kg do 675 kg
 • horľavosť: podľa typu konštrukcie a panelov od ťažko horľavej po nehorľavú
 • požiarna odolnosť: podľa typu podlahy - REI30D3, REI30D1
 • zvodový odpor - 10.7 - 10.8 Ohmov podľa panelu a použitom povrchu
 • krokový útlm R L,W,P 55 dB (bez povrchovej úpravy)
 • hmotnosť systému od cca 32 kg/m2
Príslušenstvo
 • schody, čelá, rampy
 • elektroinštalačné škatule a prestupy
 • vzduchotechnické vyústenia
 • podlahové kúrenie so zachovanou funkčnosťou dvojitej podlahy
 • objektové dilatácie v dvojitej podlahe
 • zvukovo izolačné a protipožiarne prepážky pod dvojitou podlahou
 • káblové rošty atď.
Povrchové úpravy
 • PVC povrchy v normálnom, antistatickom i elektrostatickom prevedení
 • povrchy z linolea v normálnom i antistatickom prevedení
 • kaučukové krytiny
 • laminátové povrchy
 • povrch AL fólie (podklad pre pokladanie kobercových štvorcov na snímateľné lepidlo priamo na stavbe)
 • povrchy z keramickej dlažby, žuly alebo mramoru
Podhľadové systémy
Podľa požiadaviek užívateľa dátového centra a v náväznosti na požiadavky iných profesií (typ chladenia, požiarna bezpečnosť, vzduchotechnika, typ osvetlenie atď.) naša spoločnosť vyprojektuje a zrealizuje príslušný typ podhľadu. Dodáme podhľady sadrokartónové, sadrové, minerálne rôznych nosných konštrukcií. 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.