✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
MERANIE A REGULÁCIA CHLADIACICH ZARIADENÍ
Optimalizácia výroby chladu je potrebná hlavne v potravinárskych prevádzkach, supermarketoch, veľkoskladoch a všade tam, kde je potrebné dodať chlad. V praxi sa stretávame s tým, že častokrát sú dodané rôzne chladiace jednotky, ktoré majú samostatné autonómne riadenie avšak neposkytujú centrálny vzdialený monitoring, vzájomné prepojenie - samostatnou kapitolou je prepojenie do systému riadenia energetického maxima (Emax). V takomto prípade je MaR centrálneho chladiaceho systému veľkým pomocníkom pre energetika alebo pracovníka, ktorý je zodpovedný za hospodárenie s energiami a súčasne aj zabezpečuje prevádzku technologických celkov. Vo vizualizačnom nástroji má integrované spotreby jednotlivých zariadení (nielen chladiacich - ale aj osvetlenia, vzduchotechniky, rekuperácie tepla z chladiacich zariadení atď.), kde sú parametricky prednastavené hodnoty (požadované prevádzkové hodnoty), časové programy, priority pre odpájanie jednotlivých technologických celkov, pričom vďaka centrálnej MaR sa tieto hodnoty dajú hneď spätne ovplyvňovať. 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.