✉  krakow@ies-pl.pl      ☎  +48 12 278 14 34     Poniedziałek - Piątek 7:00-15:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
METALICKÉ ŠTRUKTÚROVANÉ KABELÁŽE
Dátové centrum musí spĺňať veľmi prísne normy z hľadiska integrity a funkčnosti výpočtovej techniky, ktorá je v ňom umiestnená. Požiadavky na návrhy a konštrukciu dátových centier sú uvedené v medzinárodnej norme TIA-942, v ktorej sú doporučené špecifikácie priestorov (oblastí) a spôsob prepojenia zariadení v jednotlivých priestoroch.

Odporučené typické priestory v dátovom centre - vstupná miestnosť, hlavná distribučná oblasť MDA, horizontálna distribučná oblasť HDA, zóna distribučnej oblasti ZDA a zóna zariadení distribučnej oblasti EDA.

Odporučený spôsob prepojenia zariadení - vychádza z požiadavky zabezpečiť dostatočnú prenosovú rýchlosť v súčasnosti ale i v budúcnosti (horná predstava je na 100 Gb/s). Toto je možné garantovať iba za predpokladu použitia správnej štruktúry kabelážného systému (rozdelenie kabeláže na chrbticovú a horizontálnu kabeláž) a za použitia kvalitných komponentov kabelážného systému s dostatočnou šírkou pásma s garanciou požadovanej prenosovej rýchlosti. Najvhodnejšou z možností, ako zabezpečiť dostatočnú prenosovú rýchlosť v dátových centrách, je použitie metalickej štrukturovanej kabeláže CAT 6A a optických vlákien, ako prenosového média medzi aktívnymi zariadeniami.

Pre metalické kábeláže v dátových centrách platí zásada zabezpečenia nadčasovosti pasívnych prvkov pre rýchlosť a objem dátových tokov na veľa rokov dopredu. Použitie systému štruktúrovanej kabeláže Cat. 6A v prevedení s LSF/OH plášťom by malo byť samozrejmosťou každého riešenia dátového centra.

Spoločnosť IES ponúka celú radu komponentov, z ktorých je možné vyskladať vhodné konkrétne riešenie v systémoch IBDN, Dätwyler a Brand-Rex. Výber komponentov z každého spomenutého systému vytvorí celkovú usporiadanú sústavu infraštruktúry dátového centra. 

IES-PL Sp. z o.o.
ul. Działowskiego 13
30-399 Kraków
Tel: +48 12 278 14 34
IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy z przeglądaniem naszej witryny.